CNV

Voorstellen CNV

De CNV Publieke Diensten heeft nieuwe voorstellen gedaan op verschillende terreinen voor de cao Waterbedrijven. Via de buttons hieronder kun je de verschillende voorstellen downloaden:

Inzet CNV basis voor goed gesprek cao Waterbedrijven

Het afsluiten van een cao voor medewerkers van de waterbedrijven is geen eenvoudige opgave gebleken. In 2018 en 2019 is het niet gelukt om tot een breed gedragen cao te komen. Na een slepend, langdurig proces, waarbij zowel werkgevers als werknemers actie hebben gevoerd én een advies van Hans Borstlap als onafhankelijk deskundige, werd een akkoord bereikt over een cao voor 2020. CNV Publieke Diensten presenteert de basis voor een goed gesprek: de inzet 2021.

Participatie

CNV Publieke Diensten onderschrijft het motto: een cao is niet het beginpunt van goede arbeidsverhoudingen, maar het eindpunt. De strategische thema’s, die bij de waterbedrijven de komende jaren aan de orde zijn, tegen de achtergrond van de veranderende maatschappelijke context, vragen voortdurend de aandacht in de gesprekken met medewerkers van de waterbedrijven. Zij hebben het afgelopen jaar breed input geleverd aan het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Publieke Diensten in de sector Waterbedrijven. Met als resultaat een robuust en toekomstbestendige inzet voor de cao-onderhandelingen met de werkgevers.

Loon en corona

Veel werknemers bij de Waterbedrijven hebben met de coronacrisis van de ene op de andere dag hun werk drastisch moeten aanpassen. Velen pasten hun thuissituatie aan en gingen thuiswerken om besmettingen tegen te gaan. Er moesten met alle maatregelen en protocollen ook werkzaamheden buitenshuis verricht worden. Het werk, maar ook allerlei overleggen moesten op andere manieren plaatsvinden. Daarmee hebben werknemers bijgedragen aan de continuïteit van de waterbedrijven en de beheersing van het virus. De waardering zien wij graag terug in de nieuwe cao.

Duurzame Inzetzetbaarheid

In de cao Waterbedrijven hebben wij verschillende duurzame inzetbaarheidsinstrumenten opgenomen om als medewerker gezond en vitaal de pensioengerechtigde leeftijd te laten halen. Echter, de sector Waterbedrijven kent ook verzwarende omstandigheden, zoals de wacht- en storingsdienst (WSD) en de volcontinudienst (VD). CNV Publieke Diensten zou graag zien dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de belasting en belastbaarheid van werknemers in WSD en VD in relatie tot leeftijd.

Over 23 onderwerpen hebben medewerkers, lid of geen lid, meegedacht, meegesproken en uiteindelijk meebeslist om te komen tot een CNV-inzet voor de cao. Medewerkersparticipatie ten voeten uit.

Start cao-overleg

Het overleg start op vrijdag 13 november a.s. Dit eerste overleg zal vooral gaan over de relatie werkgevers versus bonden en de wijze waarop wij het overleg voeren. Uiteindelijk moeten wij snel een nieuwe cao Waterbedrijven hebben. De huidige cao geldt tot 1 januari. a.s.

Wil je meer weten over de CNV? Klik dan hier.