Jouw werk en Covid-19

Corona verandert onze manier van werken

2020 is het jaar dat we nooit zullen vergeten. Dit is het jaar waarin er plotseling een nieuw virus de kop op stak, met grote maatschappelijke gevolgen. Niet alleen heeft Covid-19 een grote impact op de volksgezondheid en ons sociale leven, het virus heeft ook invloed op hoe we ons werk doen. Als medewerker in de drinkwatersector heb jij de effecten daarvan ook gemerkt.

Ging je voorheen iedere dag naar kantoor, dan is de kans groot dat je nu een groot deel van je werk vanuit huis doet. Dankzij de forse investeringen in de digitalisering van de werkprocessen in onze sector en de flexibele opstelling van de medewerkers, is dit vrijwel overal probleemloos verlopen.

Dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ kon ook het werk buiten vlot doorgaan. Soms zo vlot dat sommige werkzaamheden zelfs sneller afgerond konden worden dan gepland. Zo konden oude leidingen vaak veel sneller vervangen worden omdat we maandenlang in vrijwel lege straten konden werken.

Maar er zit natuurlijk ook een keerzijde aan deze nieuwe werkelijkheid. De coronacrisis ontwikkelde zich zo razendsnel dat we ons nauwelijks hebben kunnen voorbereiden. Het was dan ook niet voor iedereen even makkelijk om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen. Werd aanvankelijk de humor nog wel ingezien van de ongemakken van thuis werken, en kregen medewerkers in de buitendienst ineens te maken met feestende jongeren in onze kwetsbare waterwingebieden, er zit ook een keerzijde aan de nieuwe werkelijkheid. Want niet iedereen kan even goed omgaan met de veranderde omstandigheden.

De coronacrisis heeft grote impact op de maatschappij en ons werk. Zowel de nadelen als de voordelen pakken we samen aan.

Voordelen van de coronacrisis:

  • Projecten sneller afgerond
  • Achterstanden weggewerkt
  • Minder woon-werkverkeer

Nadelen van de coronacrisis:

  • Meer waterverbruik thuis
  • Uitval werknemers door ziekte
  • Maatschappelijke onrust

Op welke manier biedt corona ook kansen?

  • Duurzaamheid en innovatie
  • Versnelde digitalisering
  • Betere balans werk-privé

Kortom, 2020 is het jaar van de verandering en vernieuwing. Covid-19 heeft ons een nieuwe werkelijkheid voorgeschoteld die ook voor jou veel gevolgen heeft, zowel op je werk als in je privéleven. Dat betekent dat er zaken geregeld moeten worden zoals vergoedingen of afspraken over de wijze waarop thuisgewerkt kan worden en wat werkgevers en medewerkers daarbij van elkaar verwachten. Daar zullen we bij het opstellen van de nieuwe drinkwater-cao dus rekening mee moeten houden.  Daarom nodigen wij alle medewerkers in de drinkwatersector uit om mee te denken en te praten.