de verbeelding

 Hoe zie jij de toekomst van jouw arbeidsvoorwaarden? In de serie ‘De Verbeelding’ nodigen we je uit om daarover mee te praten.

Elke week presenteren wij een prikkelende stelling over werk en arbeidsvoorwaarden. We nodigen je uit om daarop te reageren. Heb jij een mening, een visie of misschien wel een kant-en-klare oplossing waar nog niet eerder aan gedacht is? Deel het met de redactie van caodrinkwater.nl

Alle meningen, oplossingen en visionaire vergezichten nemen wij mee in de voorbereiding van een nieuw seizoen van de Cao Drinkwater Podcast over de toekomst van jouw arbeidsvoorwaarden.

Stel je voor: de cao gaat vooral over personeelsbeleid

#10

Nienke de Wolff is HR Manager bij Evides. Sinds kort is zij ook bestuurslid van de WWb. Vanuit die hoedanigheid neemt zij ook zitting in de Paritaire Werkgroep Personeelsbeleid.

Het is haar wens om de cao verder te ontwikkelen. Van een financieel document, dat vol staat van financiële regelingen en oude overgangsbepalingen, naar een HR-instrument waar zowel de werkgever als de medewerker zijn voordeel mee kan doen.

“Ik vind zelf dat de cao te weinig aandacht besteedt aan belangrijke onderwerpen zoals de bevordering van inclusiviteit en nieuwe vormen van werken, zoals bijvoorbeeld het hybride werken. De cao zou naar mijn mening meer keuzemogelijkheden moeten bevatten waarmee de werkgever en medewerker gezamenlijk hun arbeidsrelatie vorm kunnen geven. Daarbij komen vragen aan de orde zoals de functie-inhoud, duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en natuurlijk arbeidsvoorwaarden in de breedste zin van het woord. De cao zou deze zaken meer moeten faciliteren in plaats van dwingend voorschrijven.”

Hoe moet Nienke de Wolff hier invulling aan gaan geven? Ze nodigt je uit om met haar mee te praten over de toekomst van jouw cao!

Doe je mee? Klik hier en praat mee!

#9

Stel je voor: jij wilt de beste worden

Zodra je van school af komt en gaat werken, houdt het leren niet op. Neem Maarten Knoppert bijvoorbeeld. Naast zijn fulltime baan als operator volgt Maarten een HBO Technische Informatica. Hij is een geluksvogel, want heeft naast zijn werk weinig andere verplichtingen. Daarom kan hij een volwaardige studie combineren naast zijn fulltime baan. Zo kan hij hopelijk zo zijn ambitie om ‘de beste proces operator van de waterbedrijven zijn’, proberen te realiseren.

In de CAO drinkwater wordt loopbaanontwikkeling gestimuleerd. Voor iedereen is er ook een budget beschikbaar. Gek genoeg maken de meeste medewerkers hun opleidingsbudget niet eens op. Hoe kan dat?

Passen de opleidingsmogelijkheden niet goed bij je persoonlijke ambities, of valt het met die ambities nogal mee?

Wat vind jij? Klik hier en praat mee!

Stel je voor: je wordt opeens mantelzorger

#8

Het kan je zomaar gebeuren. Je partner, je kind of een van je ouders wordt ernstig ziek en heeft langdurig ondersteuning nodig. Natuurlijk wil jij er dan voor hem of haar zijn. Maar dat is soms ook erg zwaar en lastig te combineren met een fulltime baan.

Als mantelzorger moet je er vaak juist zijn als je eigenlijk moet werken. Of je avonden en weekenden staan volledig in het teken van jouw zorg voor je naaste. Dan houd je nauwelijks tijd voor jezelf over en dat kan een uitputtingsslag zijn.

Kun je dan zorgverlof krijgen en wordt dat wel doorbetaald? Of moet je minder gaan werken? Dat betekent weer inkomensverlies, terwijl je als mantelzorger vaak weer tegen hogere kosten aanloopt.

Hoe los jij dit dilemma op? Klik hier en praat mee!

#7

Stel je voor: je collega is een Syrische vluchteling

De drinkwaterbedrijven staan midden in de samenleving en leveren zonder onderscheid des persoons aan iedereen hetzelfde water, onder dezelfde voorwaarden. Want discrimineren is uit den boze.

Met het personeelsbeleid willen de waterbedrijven daarom ook graag een afspiegeling van de samenleving zijn. Toch is dat nog niet helemaal het geval. Want van het totale personeelsbestand heeft nog geen 25% een migratie-achtergrond, terwijl de bevolkingssamenstelling wel voor een kwart bestaat uit mensen met een andere herkomst.

Diversiteit gaat natuurlijk niet alleen over mensen met een migratie-achtergrond. Ook mensen met een fysieke beperking, een achterstand tot de arbeidsmarkt; kortom iederéén is welkom in de drinkwatersector. Daarom is het een goed idee als de drinkwaterbedrijven mensen die minder makkelijk aan het werk komen adopteren, ook als dat betekent dat zij wat meer ondersteuning nodig hebben.

Wat denk jij? Klik hier en praat mee!

Stel je voor: je wilt graag met pensioen, maar je hebt er het geld niet voor

#6

Op je zestigste vroegtijdig met pensioen gaan (‘met de VUT gaan’), dat was dertig jaar geleden het doel van menig werkende. Anno 2021 zit dat er niet meer in en moeten we doorwerken tot ons 67ste. Voor sommigen geen probleem, want ze zijn fit en hebben plezier in hun werk (of een vervelende partner thuis).

Helaas is het niet voor iedereen evident dat hij of zij in fit en vrolijk de pensioengerechtigde leeftijd haalt. En een functie elders is niet voor iedereen mogelijk. De vakbonden willen daarom graag dat de VUT-regeling terugkeert.

Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen pleitte in aflevering 10 van de Cao Drinkwater Podcast voor nog meer en betere duurzame inzetbaarheid van elke medewerker. Dat blijkt een veelkoppig monster, waarvoor een speciale werkgroep is opgericht.

Welke tips en adviezen heb jij voor de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid?

Wat denk jij? Klik hier en praat mee!

#5

Stel je voor: vrouwen bedenken de oplossing voor de toekomst

In De Verbeelding #1 hadden we het over de emancipatie van de man. Maar hoe zit het met de emancipatie van de vrouw in de drinkwatersector?

Vroeger was water een ‘typische mannensector’, omdat er veel zwaar werk bij kwam kijken. Tegenwoordig is het aantal vrouwelijke medewerkers ongeveer gelijk aan het aantal mannen. Maar dat geldt niet voor alle soorten werk. Zo zijn vrouwen in de techniek nog steeds ondervertegenwoordigd.  Daarnaast zijn de vrouwen, gezien de tekorten op de arbeidsmarkt, ook nog heel hard nodig om de sector draaiende te houden.

Dat technische beroepen net zo goed door vrouwen gedaan kunnen worden, liet Jenny Maarseveen al zien. Maar dat vrouwen nóg een meerwaarde hebben in de technische beroepen, vertelde haar collega Maarten Knoppert in aflevering 6 van de Cao Drinkwater Podcast. Vrouwen lossen problemen op een andere manier op, betoogde Maarten.

 

Zeker met het oog op de grote technische uitdagingen waar de drinkwatersector de komende jaren voor staat, zijn meer vrouwen in de techniek absoluut noodzakelijk.

Wat denk jij? Klik hier en praat mee!

Stel je voor: we maken alle lonen marktconform

#4

Vijftien jaar geleden werd het nieuwe loongebouw ingevoerd. Dit betekende dat de salarissen van medewerkers in de drinkwatersector gelijkgetrokken werden met vergelijkbare sectoren. Zo staat het ook in de cao.
Om te voorkomen dat oudere medewerkers er ineens fors in salaris op achteruit zouden gaan en daardoor in de financiële problemen zouden komen, werd het garantieloon ingevoerd. Wel zo fair.

Maar… medewerkers die daarna in dienst zijn gekomen en hetzelfde werk doen, blijven in salaris altijd achter op de garantielonen. En dat kan duizenden euro’s per jaar schelen. Is dat dan nog wel zo fair?

Leo Hendriks, directeur van WMD Water sneed dit onderwerp al eens aan in aflevering 17 van de CAO Drinkwater Podcast. Hij doet daarin een aantal voorstellen om te komen tot gelijke beloning bij gelijk werk, zonder de garantieloners hun rechten af te nemen. Een ingewikkelde zaak die om creatieve oplossingen vraagt.

Wat denk jij? Klik hier en praat mee!

#3

Stel je voor: niemand verschijnt op kantoor

Tijdens de coronacrisis moest vrijwel iedereen ineens thuiswerken. Voor sommigen was dit een zegen, want nooit meer in de file en lekker je eigen tijd indelen. Zelfs procesoperators bleken de machines en pompen makkelijk van afstand te kunnen monitoren en bedienen.

Ideaal voor Jenny Maarseveen bijvoorbeeld, die als alleenstaande moeder met onregelmatigeheidsdiensten veel kunst en vliegwerk moest uithalen om haar kindje niet alleen thuis te laten zitten. 

Voor anderen is thuiswerken een lastigere opgave, want geen gezellige praatjes bij het koffieapparaat meer en niet snel even met elkaar kunnen sparren om een lastige klus te klaren. Bovendien, de bedrijfscultuur bij jouw werkgever wordt bepaald door de mensen en hoe zij met elkaar samenwerken. Dan moet je ook wel met elkaar samenwerken. En elkaar leren kennen.

Toch zal thuiswerken meer en meer de norm worden. Maar wat is ideaal? Wat denk jij? Klik hier en praat mee!

Stel je voor: je komt op een dag in een rolstoel terecht

#2

In aflevering 3 van de Cao Drinkwater Podcast pleitte Hillie de Boer voor meer gelijke kansen voor iedereen. Het valt haar namelijk op dat er maar heel weinig mensen met een beperking werkzaam zijn in de waterbedrijven. En dat zou toch anders moeten kunnen

Mensen met een beperking hebben nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt. Dit komt onder meer door ingewikkelde regelgeving en de angst van werkgevers voor hoge kosten en lage arbeidsproductieve tijd. Volgens de Verenigde Naties is maatschappelijke inclusie van mensen met een beperking geen gunst, maar een recht. De Nederlandse overheid en gemeenten zijn sinds 2016 zelfs verplicht om hiervoor voorzieningen te treffen zodat iedereen onbeperkt kan meedoen.

Maar ja, hoe regel je dat? Wat denk jij? Klik hier en praat mee!

#1

Stel je voor: na het geboorteverlof gaan mannen parttime werken

In de nieuwste cao is afgesproken dat nieuwe vaders recht hebben op vijf weken volledig doorbetaald geboorteverlof. Want nieuwe vaders willen niet, zoals hun eigen vader, alleen maar voerzoekers zijn. Zij zijn net zulke goede opvoeders als vrouwen. Maar de opvoeding houdt natuurlijk niet na vijf weken op.

Het geboorteverlof is een goede eerste stap naar verdere emancipatie van mannen in de opvoeding van hun kinderen. Maar voor echte emancipatie moeten mannen dezelfde mogelijkheden krijgen als vrouwen om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van de kinderen. Welke maatregelen zouden daarvoor genomen moeten worden?

Kunnen we dit in de cao oplossen en zo ja hoe dan?

Reactieformulier