cao teksten

Cao
De nieuwe cao staat online!

Begin mei stemden de medewerkers van de drinkwaterbedrijven en waterlaboratoria vrijwel unaniem voor de nieuwe cao. In de nieuwe cao zijn verschillende afspraken gemaakt over lonen, geboorteverlof en andere arbeidsvoorwaarden. Je kunt de cao Waterbedrijven 2021-2022 nu lezen!

Nieuwsbrief
WWb 30 april 2021

Een ruime meerderheid van de leden van de vakbonden en medewerkers hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er een nieuwe cao is voor de drinkwatersector.

Cao-onderhandelingen
Onderhandelingsresultaat bereikt

Hoofdpunten zijn: per 1 januari 2021 verhoging van de salarisschalen met € 75,- en per 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 1,5%. Aanvulling salaris bij geboorteverlof tot 100% en studieafspraken over duurzame inzetbaarheid. De looptijd is twee jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Partijen zijn blij met het bereikte resultaat.

Nieuwsbrief
WWb 3 februari 2021

De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden en de WWb hebben elkaar op 2 februari jl. weer gesproken over de nieuwe cao voor de drinkwatersector. De cao-partijen hebben op een aantal cao-onderwerpen goede stappen kunnen zetten en daar soms al overeenstemming over bereikt. Uiteraard moeten die afspraken nog goed op papier worden gezet.

Voorstellen
CNV Publieke Diensten

De CNV Publieke Diensten heeft nieuwe voorstellen gedaan op verschillende terreinen voor de cao Waterbedrijven. De verschillende voorstellen kun je hieronder downloaden.

Inzetbrief
Inzetbrief AVV voor cao Drinkwaterbedrijven 2021

Met deze inzetbrief voor de nieuwe cao drinkwaterbedrijven willen wij, werknemers en vakbond AVV bijdragen aan arbeidsvoorwaarden waar zowel werknemers als werkgevers tevreden mee zijn. Ons streven is dat werkgevers binnen de drinkwaterbedrijven met deze arbeidsvoorwaarden kunnen blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hun personeel.

Lezen wat de AVV voorstelt? Klik dan hieronder. 

Nieuwsbrief
WWb 11 januari 2021

Op 11 januari jl. hebben de cao-delegaties van de drie vakbonden en de delegatie van de WWb elkaar weer digitaal ontmoet. Deze bijeenkomst werd gebruikt door de cao-partijen om te reageren op elkaars cao-voorstellen en om onderwerpen verder toe te lichten.

Nieuwsbrief
WWb 23 december 2020

De cao-delegaties van de WWb en de vakbonden hebben op 23 december jl. elkaar weer langs digitale weg gesproken. Het doel van het overleg was het toelichten van de cao-voorstellen die werkgevers en vakbonden hebben opgesteld. Daarnaast zijn er ook afspraken over het verdere verloop van het cao-overleg gemaakt. 

Cao-onderhandelingen
Intentieverklaring

Partijen betrokken bij de cao voor de drinkwaterbedrijven (werkgeversvereniging WWb en de vakbonden FNV, CNV en AVV) hechten veel belang aan goede onderlinge verhoudingen. Om dit te onderstrepen hebben partijen deze intentieverklaring opgesteld.

Nieuwsbrief
WWb 11 december 2020

Op 8 december jl. hebben de onderhandelingsdelegaties van de werkgeversvereniging WWb en de vakbonden FNV, CNV en AVV voor de eerste keer overleg gehad over een nieuwe cao.

Inzetbrief
Arbeidsvoorwaardennota CNV sector Waterbedrijven

In het jaar 2020 zijn zo wel aan CNV-zijde, als aan FNV-zijde de onderhandelingsdelegaties gewijzigd. Nieuwe spelers, nieuwe kansen. Echter, in de aanloop naar deze cao-onderhandelingen is de relatie tussen werkgevers en bonden er niet beter op geworden.

Inzetbrief
Voorstellen WWb cao-overleg

De drinkwatersector kent van oudsher een prima pakket van arbeidsvoorwaarden. Goede arbeidsvoorwaarden, ruime ontwikkelmogelijkheden en voorzieningen die medewerkers de mogelijkheid geven om hun arbeidstijd en arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun eigen voorkeuren.

Inzetbrief
FNV Waterbedrijven: cao voorstellen 2021

Nu 2021 voor de deur staat, kunnen we terug kijken op een bewogen jaar. Ook in vakbondsland hebben we het nodige meegemaakt. We hebben afscheid van mensen moeten nemen, maar ook nieuwe mensen verwelkomd. We hebben veel gesprekken gevoerd en daar zijn natuurlijk veel verschillende onderwerpen benoemd, maar de volgende onderwerpen werden het meest belangrijk gevonden: inkomen, werkzekerheid werk, privé balans, (partner)verlof, verlofregelingen, thuiswerken en loopbaan en ontwikkeling.