Nieuws

9 februari 2021

In Groningen maken ze de pis niet lauw

Ieder jaar gaat de AOW-leeftijd een beetje verder omhoog. De vakbonden FNV en CNV zouden graag zien dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Volgens Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen, kunnen oudere werknemers niet gemist worden en is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

“Eerder stoppen met werken is al heel lang een onderwerp dat op tafel ligt”, vertelt Riksta Zwart in aflevering tien van de CAO Drinkwater Podcast. “In de watersector zijn er natuurlijk veel functies die buitenwerk inhouden of waarin je 24/7 diensten moet draaien. We bestaan al 140 jaar, dus je weet dat dat erbij hoort.”

Bij Waterbedrijf Groningen maken ze de pis niet lauw, dus hoor je ze in het noorden niet gauw klagen. Bovendien is het verzuimpercentage onder oudere werknemers laag. Dat is niet alleen in Groningen zo, dat geldt in de hele sector. Dat neemt echter niet weg dat de waterbedrijven veel aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid.

Riksta: “We kijken bijvoorbeeld heel goed of het werk fysiek niet te zwaar is en of we dit kunnen ondersteunen met technische middelen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het mentaal welbevinden van medewerkers. Daar hebben we vier jaar geleden het duurzame inzetbaarheidsprogramma voor opgezet en dat heeft veel opgeleverd.”

Dakpanconstructie waarborgt kennis

Hoewel er dus veel aandacht is voor de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers, wil Riksta daar niet mee zeggen dat oudere werknemers niet eerder zouden kunnen stoppen met werken. “Er zijn diverse mogelijkheden, zoals verlofsparen, om eerder te kunnen stoppen met werken. Sommige werknemers kunnen daardoor al twee jaar eerder met pensioen.”

Om te voorkomen dat waardevolle kennis verloren gaat door vroegpensioen of uitval, heeft het Groningse waterbedrijf een ‘dakpanconstructie’ bedacht. Door al wat eerder nieuwe werknemers aan te trekken en deze één of enkele jaren te koppelen aan de vertrekkende werknemer, wordt een rimpelloze overdracht van kennis en kunde gewaarborgd.
Riksta, die ook als bestuurder van de WWb aan de cao-onderhandelingstafel zit, roept de vakbonden dan ook op om hun oor goed te luister te leggen bij de werknemers. Zij kunnen zich er dan zelf van vergewissen dat de waterbedrijven zeer zorgvuldig omgaan met de gezondheid van de werknemers.

Beluister het hele verhaal over duurzame inzetbaarheid in aflevering 10 van de CAO Drinkwater Podcast.

3 februari 2021

Cao-overleg 2 februari 2021

De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden en de WWb hebben elkaar op 2 februari jl. weer gesproken over de nieuwe cao voor de drinkwatersector. De cao-partijen hebben op een aantal cao-onderwerpen goede stappen kunnen zetten en daar soms al overeenstemming over bereikt. Uiteraard moeten die afspraken nog goed op papier worden gezet.

De cao-partijen hebben ook al over verschillende cao-onderwerpen eenzelfde doel voor ogen. Over de uitwerking van de details zal nog wel verder moeten worden gesproken. En dan zijn er natuurlijk nog een aantal onderwerpen waar partijen het nog niet eens zijn met elkaar en waar in een volgend overleg stevig over doorgepraat zal worden.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers en vakbonden zijn het bijvoorbeeld met elkaar eens dat de duurzame inzetbaarheid en personeelsontwikkeling van medewerkers een heel belangrijk onderwerp voor nu en in de toekomst is. De cao-partijen willen daarom er met elkaar serieus werk van maken om het loopbaanbeleid in de drinkwatersector onder de loep te nemen. Hiervoor worden paritaire werkgroepen met vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers ingesteld die dit onderwerp gaan onderzoeken en die aanbevelingen gaan doen aan de cao-partijen.

Volgend cao-overleg

Het volgende cao-overleg staat gepland op 17 februari a.s.. Vakbonden en de werkgevers hebben nog een aantal pittige discussies met elkaar te voeren. Eén van de belangrijke onderwerpen die dan verder besproken gaat worden, is de ontwikkeling van het loon. De cao-partijen hebben nog steeds het voornemen en de hoop dat binnen afzienbare tijd een cao kan worden afgesloten.

Praat mee over onze nieuwe cao!

Als medewerker uit de drinkwatersector kun je nog steeds je stem laten horen en je mening doorgeven aan de cao-partijen via de website caodrinkwater.nl of via de websites van de vakbonden FNV, CNV en AVV. Praat mee! De nieuwe cao is er immers voor iedereen.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

25 januari 2021

AVV pleit voor democratischer besluitvorming en een flexibeler cao

“Eigenlijk is een CAO niks anders dan een document dat gebaseerd is op gestold wantrouwen, namelijk gij zult zich hieraan houden. Dit zijn de afspraken.” Dit zegt Rene Koorn, bestuurder van de AVV, in de eerste aflevering van het tweede seizoen van de CAO Drinkwater Podcast.

Het Alternatief Voor Vakbond, de AVV, neemt dit jaar voor het eerst deel aan de cao onderhandelingen. Aanleiding hiertoe was dat na de vorige cao onderhandelingen diverse medewerkers zich uitspraken over het onderhandelingsproces en zij zich daarin niet voldoende gehoord voelden omdat zij geen lid zijn van de FNV of CNV en daar ook geen lid van wilden worden. Met name jongere medewerkers willen, volgens Koorn, niet lid worden van de traditionele bonden, net zoals zij zich steeds vaker niet met een lidmaatschap willen committeren aan bijvoorbeeld een sportclub.

De AVV biedt volgens Koorn om meerdere reden een goed en vooral eigentijds alternatief. Zo is de AVV geen bond die positioneel wil onderhandelen, maar zoekt zij daarentegen juist naar de gedeelde belangen tussen werkgevers en werknemers en ligt het initiatief voor de inzet bij de cao onderhandelingen bij de AVV geheel bij de werknemers.

Minimum cao voor meer maatwerk

Hoewel de inzet van de AVV bij de huidige cao onderhandelingen inhoudelijk niet ver uiteenloopt met die van de FNV en CNV, wil de AVV op één punt wel degelijk verder gaan. In plaats van een rigide cao waarin het voor werkgevers lastig is om maatwerk te leveren voor optimale arbeidsvoorwaarden, wil Koorn zich hard maken voor een minimum cao. Hierdoor krijgen de werkgevers en de werknemers meer manoeuvreerruimte om individuele afspraken te maken. Hoe de FNV en de CNV hier tegenover staan, kan Koorn niet inschatten

“Daar hebben we het nog niet over gehad”, zegt Koorn in de podcast. “Mijn ervaring is dat arbeidsvoorwaarden aan het veranderen zijn en dat we wel mee móeten gaan met omgevingsveranderingen. De werknemer die twintig jaar geleden in dienst is getreden, is niet meer dezelfde als die nu in dienst treden. De context waarbinnen het werk uitgevoerd moet worden en de organisaties veranderen continu en daar moet je op inspelen”, aldus Koorn.

Beluister het hele verhaal over de AVV in aflevering 9 van de CAO Drinkwater Podcast.

13 januari 2021

Cao-overleg 11 januari 2021

Op 11 januari jl. hebben de cao-delegaties van de drie vakbonden en de delegatie van de WWb elkaar weer digitaal ontmoet. Deze bijeenkomst werd gebruikt door de cao-partijen om te reageren op elkaars cao-voorstellen en om onderwerpen verder toe te lichten.

Vakbonden en werkgevers willen samen werken aan een cao die er toe doet en die relevant is voor alle medewerkers in de drinkwatersector. Dat betekent dat er niet alleen zaken voor de korte termijn zoals bijvoorbeeld het loon in de cao geregeld moeten worden, maar dat er ook nagedacht wordt over zaken voor de langere termijn. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als de loopbaanpaden in de toekomst en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

De cao-partijen willen in de komende cao-periode een aantal werkgroepen gaan instellen, waarin gezamenlijk wordt gekeken hoe de situatie in de sector er nu uitziet, welke nieuwe ontwikkelingen er op ons afkomen, en hoe we hier op een slimme, voor zowel werkgever als de medewerkers aantrekkelijke manier mee om moeten gaan. Vakbonden en werkgevers willen zo samenwerken om te zorgen dat de drinkwatersector als werkgever aantrekkelijk blijft en daardoor goede medewerkers kan behouden en aantrekken.

Uiteraard moet er over veel belangrijke cao-onderwerpen nog goed verder gepraat worden. De cao-partijen zijn echter positief gestemd dat binnen afzienbare tijd een nieuwe cao af kan worden gesloten.

Wil jij weten wat er in het overleg over jouw cao wordt besproken? Je kunt alle informatie, zoals de voorstellen van de cao-partijen, vinden op de website caodrinkwater.nl. Er zullen regelmatig nieuwe berichten, documenten en podcasts op deze website worden geplaatst. En je kunt via deze website ook jouw mening doorgeven aan alle cao-partijen.

Daarnaast kun je ook via de websites van de bonden, CNV, FNV en AVV, je mening delen. Dit geldt zowel voor leden als ook voor niet-leden.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

28 december 2020

Cao-overleg 23 december 2020

De cao-delegaties van de WWb en de vakbonden hebben op 23 december jl. elkaar weer langs digitale weg gesproken. Het doel van het overleg was het toelichten van de cao-voorstellen die werkgevers en vakbonden hebben opgesteld. Daarnaast zijn er ook afspraken over het verdere verloop van het cao-overleg gemaakt.

De cao-partijen spreken elkaar weer in het nieuwe jaar op 11 januari en 2 februari. Dan begint ook het echte onderhandelen. Er liggen verschillende onderwerpen waar de cao-partijen nog goed over moeten praten. Vakbonden en de werkgevers hebben wel de intentie uitgesproken om binnen afzienbare tijd een nieuwe cao af te sluiten. Uiteraard mag snelheid niet ten koste gaan van de kwaliteit van de af te sluiten cao. Want partijen zijn het met elkaar eens dat er een cao moet komen die voor alle medewerkers relevant is.

Je kunt de cao-voorstellen van vakbonden en de werkgevers inzien op de website caodrinkwater.nl. Op deze website vind je meer informatie over de cao, de cao-partijen en het cao-overleg. Ook kun je op deze website horen en zien wat je collega’s van de cao vinden. En je kunt via de website ook je eigen mening over cao-zaken  geven. De via de website ontvangen meningen, ideeën en suggesties van medewerkers worden geanonimiseerd gedeeld met alle cao-partijen. Dus laat je horen en deel je mening via caodrinkwater.nl. De nieuwe cao is er immers voor iedereen!

Daarnaast kun je ook via de websites van de bonden, CNV, FNV en AVV je mening delen, zowel leden als niet-leden.

Bekijk hier het nieuwsbericht.

11 december 2020

Het cao-overleg is gestart

Op 8 december jl. hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en de vakbonden FNV, CNV en AVV voor de eerste keer overleg gehad over een nieuwe cao.

De huidige cao loopt per 31 december 2020 af. Het overleg was vooral bedoeld om kennis te maken en afspraken te maken over het cao- proces. Het (online) overleg verliep in een open en positieve sfeer.

In dit eerste cao-overleg waren, naast de werkgeversvereniging, drie vakbonden aanwezig. Vakbond AVV neemt namelijk voor de eerste keer deel aan het cao-overleg voor de drinkwatersector. De WWb en de vakbonden hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om een cao af te sluiten met alle vier de cao-partijen samen. Op deze manier wordt immers uiting gegeven aan de wens van alle cao-partijen om een cao af te sluiten die door een zo groot mogelijk aantal medewerkers in de drinkwatersector gedragen wordt.

De vier cao-partijen hebben ook naar elkaar uitgesproken dat zij het van groot belang vinden dat alle medewerkers tijdens het cao-overleg gehoord kunnen worden.

De cao-partijen gaan de komende weken hun cao-voorstellen aan elkaar voorleggen en bespreken. Alle cao-partijen hopen op een voorspoedig cao-overleg dat binnen afzienbare tijd zal leiden tot een nieuwe cao voor de drinkwatersector.

De huidige cao loopt per 31 december 2020 af. Het overleg was vooral bedoeld om kennis te maken en afspraken te maken over het cao- proces. Het (online-) overleg verliep in een open en positieve sfeer.

In dit eerste cao-overleg waren, naast de werkgeversvereniging, drie vakbonden aanwezig. Vakbond AVV neemt namelijk voor de eerste keer deel aan het cao-overleg voor de drinkwatersector. De WWb en de vakbonden hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om een cao af te sluiten met alle vier de cao-partijen samen. Op deze manier wordt immers uiting gegeven aan de wens van alle cao-partijen om een cao af te sluiten die door een zo groot mogelijk aantal medewerkers in de drinkwatersector gedragen wordt.

De vier cao-partijen hebben ook naar elkaar uitgesproken dat zij het van groot belang vinden dat alle medewerkers tijdens het cao-overleg gehoord kunnen worden.

De cao-partijen gaan de komende weken hun cao-voorstellen aan elkaar voorleggen en bespreken. Alle cao-partijen hopen op een voorspoedig cao-overleg dat binnen afzienbare tijd zal leiden tot een nieuwe cao voor de drinkwatersector.

Bekijk hier het nieuwsbericht.