DE PARTIJEN

Ben jij vertegenwoordigd bij de cao-onderhandelingen? Praat mee over jouw arbeidsvoorwaarden.

Sinds de vaststelling van de huidige cao is de wereld alweer drastisch veranderd. Daarom gaan de werkgevers en de vakbonden de komende maanden met elkaar aan tafel om de arbeidsvoorwaarden voor de drinkwatersector aan te passen aan de tijd. Zeker nu Covid-19 zoveel impact heeft gehad op onze werkomstandigheden, die waarschijnlijk nooit meer zullen worden zoals ze waren, is het belangrijk dat we snel en adequaat reageren op deze ontwikkelingen. Daarbij vinden we het van groot belang om ook van jóu te horen wat jij ervan vindt. Blijf dus niet op de wal staan en kom aan boord!

Hier vind je de voorstellen van:

Hoe laat ik mijn stem horen?

De cao is de gezamenlijke overeenkomst tussen achttien waterbedrijven en alle 5.500 medewerkers. Inspraak in het cao-overleg door de medewerkers is wettelijk geregeld via de werknemersverenigingen, de vakbonden.

Om mee te praten over de cao kun je dus lid worden van een van de vakbonden die betrokken zijn bij de cao. Je ontvangt dan van hen informatie over het cao-overleg. Meestal organiseren zij ook informatiebijeenkomsten waarin jij mee kunt praten over voor jou belangrijke onderwerpen.  

Alle vakbonden informeren ook de niet bij hen aangesloten medewerkers door bijvoorbeeld het verspreiden van nieuwsberichten.

Ook niet-leden zijn vaak welkom bij voorlichtingsbijeenkomsten en kun je daar je stem laten horen. Maar het formele stemmen over een door de cao bereikt onderhandelingsresultaat is bij de vakbonden FNV en CNV alleen voorbehouden aan de vakbondsleden.

Wie doen mee aan het cao-overleg namens
de werknemers?

De werkgevers worden vertegenwoordigd door:

Leden van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven: