Stelling van de week

Heel erg bedankt voor je inzending!

Nog niet gereageerd op de Stelling van de Week? Dat kan hier
Binnenkort vind je hier ook de resultaten van Stelling van de Week #7.

#6

“Het is goed dat er in de nieuwe cao extra aandacht is besteed aan jongere werknemers.”

Eens 62.6%

In de nieuwe cao staat onder andere een loonsverhoging krijgen van 75 euro bruto per maand en een aanvulling van het geboorteverlof tot 100%. We vroegen wat jullie ervan vinden dat er extra aandacht wordt besteed aan jongere werknemers. 

62,5% van de stemmers was het eens. “In elk bedrijf is verjonging een aanwinst, het brengt nieuwe inzichten en frisse ideeën”, klonk het. Ook gaf iemand aan dat dit op langere termijn problemen kan voorkomen. 

Het tegengeluid kwam van 37,50% van de stemmers. Argumenten die zij gaven gingen onder andere over het feit dat de cao van iedereen is en niet alleen van de jongeren. 

Ook je mening geven? Stem nu op de nieuwste Stelling van de Week #7. 

#5

“Ik ben tevreden met het cao-resultaat”

Eens 51.72%

Werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de drinkwatersector. De looptijd van de nieuwe cao is twee jaar. Wij vroegen wat jullie van de nieuwe cao vinden. 

Een kleine meerderheid is tevreden met het cao-resultaat. Zij geven aan dat er een goede balans is en dat het vooral voor jonge werknemers een goed resultaat is. Ook de aanvulling van het geboorteverlof tot 100% wordt gezien als een ‘verantwoord signaal’. 

Echter kwam er ook wat tegengeluid van 48% van de mensen. Zo vonden sommigen dat er weinig geregeld is voor de oudere medewerkers en dat er geen verbeterde vergoeding is voor het thuiswerken, terwijl die nu ‘zeer mager’ is.

#4

“Ik vond m’n werk vóór corona makkelijker dan nu.”

Eens 52.17%

Een stelling die aansluit bij de allereerste Stelling van de Week, namelijk over werken in combinatie met corona. Want hoe gaat het werken in de drinkwatersector nu eigenlijk tijdens de coronacrisis?

De meerderheid van de mensen geeft aan dat ze hun werk voor de coronacrisis makkelijker vonden dan nu. “Het blijft thuis behelpen om goed te kunnen werken en functioneren”, zei één van jullie. Het hebben van minder fysieke beweging door een volgeplande dag met Teams-overleggen, zorgt voor meer klachten. “Het bewegen op kantoor en het reizen naar de diverse locatie geeft de nodige afwisseling die nu totaal weg is.”

47 procent is het oneens met de stelling, waarmee ze zeggen dat het werk nu ook prima gaat. “Digitale mogelijkheden en de digitale acceptatie door eenieder, zorgt ervoor dat je veel efficiënter kan werken”, klonk het. Ook de balans tussen werk en privé is volgens sommigen makkelijker te handhaven, aangezien het thuiswerken steeds meer geaccepteerd wordt. 

#3

"Cao-partijen moeten meer aandacht besteden aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen."

Eens 60%

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Het is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in het bedrijfsleven, maar wat vinden jullie ervan? Moet MVO meer naar voren komen in de cao?

Uitkomst: 60% van de mensen is het daarmee eens. Hun argumenten zijn onder andere dat de drinkwatersector een belangrijke schakel is op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “Onze sector moet voorop lopen op dit gebied, anders gaat het bedrijfsleven nooit mee”, klonk het. Ook werd er gezegd dat het belangrijk is om er afspraken over te maken in de cao, aangezien werkgevers zich er dan sneller aan gebonden voelen.

Een minderheid, 40% van de mensen, gaf aan dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet per sé meer aandacht moet krijgen in de cao-onderhandelingen. Zij vonden dat er andere onderwerpen zijn met een hogere prioriteit en dat men “zoiets niet moet willen regelen in een cao”.

#2

"Ik kan m’n werk-privé-balans tijdens de lockdown net zo goed bewaken als normaal”

Eens 54.55%

De tweede Stelling van de Week ging over het behouden van de werk-privé-balans tijdens de coronacrisis. Door de maatregelen werken veel van ons thuis, waardoor het af en toe best lastig kan zijn om je werk- en je privéleven goed te scheiden. Dit bleek ook uit de reacties op de stelling, al gaf de meerderheid, 54,55% van de mensen, toch aan dat dit wel lukt. “Ik woon alleen, dus ik heb nergens last van”, was een reactie. 

Toch geeft bijna de helft van de mensen aan dat ze het moeilijk vinden om dit evenwicht te houden. Vooral het feit dat je je werkplek thuis niet verlaat en daardoor steeds het gevoel hebt dat je ‘aan’ staat, is een veel gehoorde reactie.
Volgens sommigen zit de verstoring van het evenwicht ook in de fysieke belasting, “Soms zit je 2 uur achter elkaar stil, dat is niet gezond en slecht voor mijn ledematen, ondanks het feit dat ik iedere dag wandel en/of fiets.”

#1

"Ik kan net zo goed vanuit huis werken als op kantoor."

Eens 60.42%

De eerste week trapten we af met een actuele stelling over het thuiswerken. De meerderheid, 60,42% van de medewerkers, gaven aan dat zij net zo goed thuis kunnen werken als vanuit kantoor. “Zeker taken waarbij geconcentreerd gewerkt moet worden, kunnen beter thuis gedaan worden,” was een reactie. Voor sommigen scheelt het zelfs 15 uur reistijd per uur. 

Aan de andere kant was 39,58% het oneens. De meest voorkomende reacties gingen over verlangen naar sociale contacten. “Het zien van en samenwerken met collega’s werkt met fysieke communicatie toch echt beter.”