WWb

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

Wil je weten wat de voorstellen t.b.v. het cao-overleg van de WWb zijn? Klik dan hier.